Yangın Algılama ve ihbar Sistemi

YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

 

algilama1Bina ve endüstriyel yapıların yangına karşı korunmasında, ilk ve en önemli sistemlerden biri yangın algılama sistemleridir. Yangın algılama sistemleri, saha elemanlarının yangını en erken seviyede algılayıp ihbar vermesi vasıtası ile yangına çabuk müdahale imkanı sağlar, mal ve can güvenliğini arttırır.

Sistem, yangını başlangıç aşamasında algılayacak çeşitli özellikteki dedektörler, algılanan yangının değerlendirmesini yapacak ve gerekli olan yerleri uyaracak kontrol paneli ve sesli veya görsel uyarı cihazlarından meydana gelir.

Yangın alarm sistemleri son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle Avrupa uyum yasaları ve Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliğinin yayınlanması ile hem kamu hem de özel sektörde yangın alarm sistemlerinin uygulama alanları genişlemektedir. Yangın algılama sistemlerinde genel amaç yangının başlangıç aşamasında algılanarak gerekli olan yerlere uyarıların yapılmasıdır. Uyarının yapılmasından itibaren geçen her dakika önemlidir. Buna göre yangının oluştuğu yere en kısa sürede müdahalenin yapılması, ancak yangının oluşma yerinin panel üzerinde görülmesiyle mümkün olur.

Yangın alarm sistemleri temelde iki kategoride üretilmekte ve uygulanmaktadır: Konvansiyonel Sistemler ve Adresli Sistemler.

KONVANSİYONEL SİSTEMLER :

Konvansiyonel sistemlerde sistemin kurulacağı bina/tesis bölgelere (zone’lara) ayrılır. Bu bölgelere ayırma işlemi kat, bina ya da depo bazında olabilir. Yangın algılaması da bölge bazında olur. Yani sistem, çıkan yangının hangi bölgede olduğu bilgisini vermekle yükümlüdür. Uygulamada herbir bölgeye 25 adete kadar eleman bağlanabilir.

Konvansiyonel yangın algılama ve ihbar sistemleri daha çok küçük ölçekli veya noktasal adresleme ihtiyacının az olduğu açık alan uygulamalarında tercih edilmektedir. Ayrıca ekonomik oluşu, konvansiyonel sistemlerin en çok rağbet gören algılama ve ihbar sistemi olmasını sağlamıştır. Sistem kontrol paneli , optik duman dedektörü , ısı dedektörü , ışın (beam) dedektörü , yangın ihbar butonları ,yangın ihbar sireni , gibi ekipmanlardan oluşmaktadır.algilama2

ADRESLİ SİSTEMLER :

Sistemde yangın ve arıza bilgisi adres bazında panel üzerinde bulunan LCD ekran üzerinde görülür. Sistemdeki tüm cihazlar panel üzerinde bir adres teşkil eder. Bu adresler istenildiğinde Türkçe de yazılabilir.

Sistem yapı itibariyle karmaşık ve yangına müdahalenin bina içerisinde zor olacağı binalarda kullanılır. Tüm algılama ve manuel cihazlar bir adres teşkil ettiğinden dolayı yangın müdahalesi en kısa sürede yapılabilir. Konvansiyonel sistemlere göre gelişmiş teknik özelliklere sahip sistemlerdir. Sistemdeki tüm elemanlar sistemin kendine özgü yazılımı ile çalışır. Söndürme, gaz algılama, bina otomasyonu, müzik anonsu gibi sistemlerle irtibatlandırılacak altyapıya sahip sistemlerdir.

Sistemin kablo çekimi çevrim (loop) şeklinde yapılır. Her loop üzerine 127 adres teşkil edecek şekilde elemanlar yerleştirilebilir. Sistem kontrol paneli, adresli optik duman dedektörü, adresli ısı dedektörü, adresli optik-ısı dedektörü, ışın (beam) dedektörü, adresli yangın ihbar butonları, yangın ihbar sireni, adresleme modülü, kontrol modülü gibi ekipmanlardan oluşmaktadır.